Data concursului: 17 Martie 2018

Revenire în parte la anunţul referitor la ocuparea a 2 posturi vacante de agent de poliţie din cadrul IGPR - Serviciul Administrativ - Biroul Gestiuni şi Biroul tehnic, specialitatea „logistică", prin încadrarea directă din sursă externă, în sensul că tematica şi bibliografia se modifică

A  N  U  N  Ţ

 

Se revine în parte la anunţul referitor la ocuparea a 2 posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Serviciul Administrativ – Biroul Gestiuni și Biroul tehnic, specialitatea „logistică”,  prin încadrarea directă din sursă externă, în sensul că tematica și bibliografia se modifică după cum urmează:

                                                                 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaților înscriși la concursul de încadrare directă pentru ocuparea posturilor pe linie de logistică, pentru ocuparea funcțiilor de agent tehnic este următoarea:

 1. TEMATICA GENERALĂ:

 

 1. Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 2. Codul de etică şi deontologie al poliţistului
 3. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului
 4. Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor
 5. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
 6. Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 7. Protecția informațiilor clasificate
 8. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare
 9. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne.

 

 1. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

 

 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 2. Legea nr. 218/2002 (Republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 3. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 6. OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
 7. Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului
 8. Hotărârea de Guvern nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor
 9. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
 10. OMAI nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne

 

 1. TEMATICA DE SPECIALITATE

 

 1. Regimul armelor şi al muniţiilor
 2. Regulamentul general pentru trageri al M.A.I.
 3. Înzestrarea şi completarea dotării cu autovehicule
 4. Înregistrarea, înmatricularea şi radierea din evidenţă a autovehiculelor
 5. Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehiculelor
 6. Organizarea şi efectuarea reparării autovehiculelor
 7. Prevenirea evenimentelor tehnice şi a accidentelor de circulaţie
 8. Consumul normat de carburanţi. Norma de consum lubrifianţi. Norma de exploatare a bateriilor de acumulatori pentru autovehicule. Norma de exploatare a anvelopelor. Norma de folosire a lichidului antigel
 9. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.
 10. Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I.
 11. Principii în achizițiile  publice.

 

 1. BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE
 1. Legea nr. 295/2004 (Republicată) privind regimul armelor şi al muniţiilor
 2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 3. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 4. OMAI nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I.
 5. OMIRA nr. 485/2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M.A.I.
 6. IMAI nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I.

OMAI nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.

Modificarea tematicii și bibliografiei conform prezentului anunț va fi efectuată și în anunțul inițial, postat în data de 10.01.2018.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii