Data concursului: 25 Noiembrie 2021

ANUNȚ privind proba scrisă / practică la concursul organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române pentru ocuparea unor posturi de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ (administrator și bucătar)

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

          În referire la concursul organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române pentru ocuparea unor posturi de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ (administrator și bucătar);

 

          Proba scrisă în cazul posturilor de personal contractual - administrator, respectiv proba practică în cazul posturilor de personal contractual – muncitor calificat (bucătar) se va susține în data de 25.11.2021, începând cu orele 11,00 la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din Municipiul București, str. Minahi Vodă nr. 4-6, sector 5 .

          Candidații se vor prezenta la sediul sus menționat, la 11.00 și vor avea asupra lor actul de identitate și pix de culoare albastră.

          Proba scrisă/practică se va susține concomitent doar de către candidații înscriși la concurs și declarați ”ADMIS” ca urmare a selecției dosarelor de candidați și care au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine în muncă.

La proba sus-menţionată vor putea participa exclusiv:

-        candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să fi trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

sau

-        candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

sau

-        candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;

sau

-        candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

 

Cu ocazia accesului candidaţilor în incinta locaţiei în care are loc proba se va verifica dovada că persoanele se află într-una din situaţiile care permit participarea, descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen).

 

Candidații care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus, nu li se va permite accesul la proba scrisă și procedura de concurs pentru aceștia va înceta.

În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 și protecţiei participanţilor la activitate, candidaţii sunt obligaţi să respecte următoarele măsuri:

•        purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată durata prezenţei în sediul unității. (pentru evitarea situaţiilor neprevăzute candidaţii sunt obligaţi să aibă asupra lor o mască de rezervă).

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii