Data concursului: 06 Aprilie 2023

ANUNȚ privind planificarea evaluării psihologice a candidaților înscriși la concursul organizat la nivelul IGPR pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al şefului inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, cu recrutare din sursă internă.

ANUNȚ privind planificarea evaluării psihologice a candidaților înscriși la concursul organizat la nivelul IGPR pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al şefului inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, cu recrutare din sursă internă.

A  N  U  N  Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Vă aducem la cunoștință faptul că evaluarea psihologică se va susține în data de 23.03.2023, orele 08.15  la sediul Centrului de Psihosociologie din municipiul Bucureşti, sos. Olteniței nr. 158 – 160 (sediul I.S.O.P.) corp ”C”. Menționăm că nu este permis accesul în incinta unității cu autoturismul personal.

Candidații se vor prezenta la data și ora stabilită și vor avea asupra lor documentul de identitate valabil (C.I./pașaport) și 2 pixuri de culoare albastră.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine vor fi primite la Direcția Management Resurse Umane în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de către candidați a rezultatului, urmând a fi înaintate, de îndată, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Candidații pentru care a fost emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere, nu pot participa la o nouă evaluare, potrivit prevederilor incidente.

Pentru aceștia se va solicita Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, verificarea în baza de date și emiterea unui duplicat al avizului valabil, care va fi valorificat în procedura de concurs, la validarea candidaturilor.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii