Data concursului: 14 Decembrie 2022

ANUNȚ privind modificarea datei la care va avea loc concursul organizat de IGPR în vederea ocupării funcției vacante de șef birou la Biroul Administrativ din cadrul Serviciului Administrativ, prevăzută la poziția 78 din statul de organizare al unității

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere atribuția de verificare a corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare depuse de către candidații înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef birou la Biroul Administrativ din cadrul Serviciului Administrativ din Inspectoratul General al Poliției Române, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de faptul că doi dintre membrii desemnați în comisia de concurs au fost în imposibilitate de prezentare la comisie în perioada prevăzută pentru îndeplinirea atribuției sus menționate,

            Cu data prezentului anunț, proba „interviul structurat pe subiecte profesionale” la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef birou la Biroul Administrativ din cadrul Serviciului Administrativ din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzut la poziția 78 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, va avea loc la data de 14.12.2022.

            Totodată, precizăm că proba se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4-6, sectorul 5, cu respectarea următorului grafic:

  • instructajul candidaților: ora 12.00;
  • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 12.15;
  • afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
  • afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților).

Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 15.12.2022.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 16.12 - 19.12.2022.

Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 15.12 - 19.12.2022, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii