Data concursului: 06 Noiembrie 2021

ANUNȚ pentru ocuparea a 43 posturi vacante de ofiţer din cadrul structurilor de pregătire profesională, specialitatea instrucţia tragerii existente la nivelul Direcţiei Pregătire Profesională, al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al inspectoratelor de poliţie judeţene

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi cu Nota-Raport nr. 230771/08.09.2021;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

Pentru ocuparea a 43 posturi vacante de ofiţer din cadrul structurilor de pregătire profesională, specialitatea instrucţia tragerii existente la nivelul Direcţiei Pregătire Profesională, al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

 

            Posturile sunt prevăzute la următoarele poziţii din statele de organizare ale unităţilor:

 

 1. IGPR – Direcţia Pregătire Profesională

Serviciul Pregătire în domeniul intervenţiei poliţienesti

- Compartimentul instrucţia tragerii -

Ofiţer specialist principal I

poziţiile 1743

 

 1. DGPMB

Biroul Pregătire în domeniul intervenţiei poliţienesti

Ofiţer specialist principal I

poziţia 126/K, 126/L şi 126/M

 

 1. IPJ ALBA

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 39/D

 

 1. IPJ ARAD

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 44/F

 

 1. IPJ ARGEŞ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 51/G

 

 1. IPJ BACĂU

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 51/F

 

 1. IPJ BIHOR

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 48/F

 

 1. IPJ BISTRIŢA-NĂSĂUD

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 33/D

 

 1. IPJ BOTOŞANI

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 38/F

 

 1. IPJ BRAŞOV

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 56/F

 

 1. IPJ BRĂILA

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 45/D

 

 1. IPJ BUZĂU

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 51/H

 

 1. IPJ CARAŞ-SEVERIN

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 40/F

 

 1. IPJ CĂLĂRAŞI

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 36/D

 

 1. IPJ CLUJ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 65/F

 

 1. IPJ CONSTANŢA

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 64/F

 

 1. IPJ COVASNA

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 45/A

 

 1. IPJ DÂMBOVIŢA

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 51/E

 

 1. IPJ DOLJ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 56/F

 

 1. IPJ GALAŢI

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 58/F

 

 1. IPJ GIURGIU

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 44/E

 

 1. IPJ GORJ

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 43/B

 

 1. IPJ HARGHITA

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 47/D

 

 1. IPJ HUNEDOARA

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 49/H

 1. IPJ IALOMIŢA

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 38/D

 

 1. IPJ IAŞI

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 58/F

 

 1. IPJ ILFOV

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 52/D

 

 1. IPJ MARAMUREŞ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 42/F

 

 1. IPJ MEHEDINŢI

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 39/D

 

 1. IPJ MUREŞ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 44/F

 

 1. IPJ NEAMŢ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 42/D

 

 1. IPJ OLT

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 48/F

 

 1. IPJ PRAHOVA

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 59/F

 

 1. IPJ SATU-MARE

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 41/F

 

 1. IPJ SĂLAJ

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 32/C

 

 1. IPJ SUCEAVA

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 51/G

 

 1. IPJ TELEORMAN

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 49/D

 

 1. IPJ TIMIŞ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 50/D

 

 1. IPJ TULCEA

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 39/F

 

 1. IPJ VASLUI

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 40/B

 

 1. IPJ VÂLCEA

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 41/E

 

 

Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Insectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile de ofiţer de poliţie pentru care se organizează concursul, se constituie comisii de recrutare.

 

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).  
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:
 • pregătire de bază:

Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna).

 • pregătire de specialitate:

să deţină/să obţină în termen de 24 de luni diplomă/ atestat/ carnet/ brevet/ certificat de absolvire a unui curs/ stagiu/ program de formare/ specializare/ perfecţionare ca instructor de tragere/tir.

 • alte cunoştinţe:

să aibă cunoştinţe în domeniul pregătirii tragerilor cu armamentul din dotare şi să le poată aplica în procesul de formare a poliţiştilor.

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m)  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

o) să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul Secret;

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, portrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Agentul de poliţie poate participa la concurs, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:

 • pregătire de bază:

Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna).

 • pregătire de specialitate:

să deţină/să obţină în termen de 24 de luni diplomă/ atestat/ carnet/ brevet/ certificat de absolvire a unui curs/ stagiu/ program de formare/ specializare/ perfecţionare ca instructor de tragere/tir.

 • alte cunoştinţe:

să aibă cunoştinţe în domeniul pregătirii tragerilor cu armamentul din dotare şi să le poată aplica în procesul de formare a poliţiştilor.

b) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

e) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

f) să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

g) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul Secret

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, portrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru posturi ce se află în statele de organizare din unități teritoriale (DGPMB, IPJ Alba, IPJ Arad, etc), la nivelul acestor unități teritoriale se constituie comisii de recrutare care vor lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

Comisiile de recrutare constituite la nivelul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul stabilesc detaliile referitoare la înscrierea candidaţilor, în perioada 23.09 – 05.10.2021 printr-un anunţ ce va fi postat pe paginile de internet ale unităţii de recrutare (ex. if.politiaromana.ro), precum și la avizierul acestor unități.

Pentru posturile din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, înscrierea se va face pe structură, iar pentru posturile din cadrul Direcţiei Pregătire Profesională şi inspectoratelor de poliţie judeţene înscrierea se va face pe post.

Înscrierea candidaților se va realiza prin:

- menţionarea structurii şi poziţiilor din statul de organizare al unităţii pentru care candidează.

(ex. înscriere pe structură: Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de DGPMB – Serviciul Pregătire Profesională pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer specialist principal I din cadrul, prevăzute la poziţiile 126/K, 126/L şi 126/M)

            SAU

 • postului şi poziţiei din statul de organizare al unităţii pentru care candidează.

(ex. înscriere pe post: Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de IGPR pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist principal I din cadrul Direcţiei Pregătire Profesională, prevăzut la poziţia 1743).

 

În situaţia înscrierii pe structură, repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

 

Atenție! Proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, astfel candidatul va putea susține această  proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs, indiferent de modalitatea realizării înscrierii, pe post sau pe structură, după caz.

 

Pentru postul de la nivelul Direcţiei Pregătire Profesională, înscrierea se realizează, în perioada 23.09-05.10.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 05.10.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail ds@politiaromana.ro

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 05.10.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan- Dosar de recrutare concurs PP_instrucţia tragerii).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de recrutare, după caz, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

 

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa, respectiv ds@politiaromana.ro, precizându-se codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul pentru ocuparea unui post din cadrul Direcţiei Pregătire Profesională nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Direcţiei Management Resurse Umane din IGPR la nr. de tel. 021.208.25.25 int. 26150, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, Bucureşti, în vederea clarificării.

În situația în care candidatul pentru ocuparea unuia dintre posturile scoase la concurs din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor de poliţie judeţene nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa structurilor de resurse umane din cadrul unităţilor de recrutare, în vederea clarificării.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor specificate în anunţ, în volum complet, ce vor fi scanate şi transmise împreună la adresa de e-mail menţionată în anunţul unităţii de recrutare.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

                                                                                                            

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2)
 2. CV;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă)

(Pentru candidaţii cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Candidaţii care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale)

 1. copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3. copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
 4. autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4); 
 5.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 6. o fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm; 
 7. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 6); 
 8.  aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 
 9.  declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

          Dosarul de recrutare în vederea participării agenţilor de poliţie la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2 )
 2. CV;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă)

(Pentru candidaţii cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale)

 1. copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
 2. copie a actului de identitate;
 3. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 4. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 5);
 5. adeverință eliberată de medicul de familie, din care să reiasă că sunt apți medical, aceasta fiind necesară desfășurării probei practice;
 6. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, care este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunţului.

 

Secţiunea a-IV-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A AGENŢILOR DE POLIŢIE ÎNSCRIŞI LA CONCURS

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite ulterior în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate candidaților, prin grija comisiilor de recrutare prin postare pe pagina de internet a unităților de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice.

 

Listele candidaţilor declaraţi „apt” si „inapt” psihologic vor fi postate pe pagina de Internet a unităților de recrutare.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Comisiile de recrutare constituite la nivelul DGPMB şi al inspectoratelor de poliție județene în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, vor analiza candidaturile până la data de 13.10.2021, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 15.10.2021 comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia, menţionându-se şi motivul invalidării.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 15.10.2021, pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) în ceea ce priveşte posturile din cadrul Direcţiei Pregătire Profesională, respectiv pe paginile de internet ale unităţilor de recrutare în cazul celorlalte posturi.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române şi pe pagina de internet a unităților de recrutare.

Secţiunea a V-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBELE DE CONCURS)

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Probă practică;
 2. Probă scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

 

 1. PROBA PRACTICĂ este o probă de concurs eliminatorie și se va desfășura în perioada

21-29.10.2021.

 

Atenţie! La data susţinerii probei practice, candidatul va avea asupra sa adeverinţă medicală valabilă, eliberată de medicul de familie, din care să reiasă că este apt medical.

 

Aceasta are 4 componente - descrise corespunzător în Anexa 7 la prezentul anunț de concurs - respectiv

 1. Componenta 1 - Tragere cu armamentul;
 2. Componenta 2 - Calități motrice;
 3. Componenta 3 - Tragere în regim de efort;
 4. Componenta 4 - Cunoașterea  armamentului și  manipularea acestuia.

 

V.1 - Activități premergătoare și desfășurarea probei
Premergător începerii probei
, se va efectua, pe bază de semnătură, instructajul candidaților privind securitatea și sănătatea în muncă și privind modul de desfășurare a probei practice.

 

V.2 - Desfășurarea probei

PROBA PRACTICĂ  se va desfășura în conformitate cu prevederile Anexei nr. 7 la prezentul anunț

 

Candidații sunt declarați „Respins” la proba practică în următoarele situații:

 • Refuză parcurgerea unui element al componentelor;
 • Depășesc timpul alocat pentru executarea elementelor componentei motrice sau pauza între acestea;
 • Abandonul, accidentarea, neîndeplinirea baremului. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru executarea probei, pe timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuţiile greşite;
 • Nerespectarea regulilor și măsurilor de siguranță în poligon;
 • Execută foc înainte de comanda conducătorului tragerii;
 • Execută foc după expirarea timpului alocat ședinței de tragere, respectiv după comanda „STOP”.

 

V.3 - Alte precizări privind desfășurarea probei practice

 • Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea organizatorilor;
 • Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură;
 • Pe timpul şi după susţinerea probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări;
 • În cazul în care temperatura depășește +35 de grade sau scade sub – 15, temperatura ambientală sau condiţiile poligonului/sălii sunt improprii ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente,  desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea subcomisiei/comisiei, cu acordul preşedintelui subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşură în condiţii normale. În acest context, candidați vor fi anunţaţi cu privire la modificările apărute prin postarea unui anunț pe paginile de internet și intrapol ale Poliției Române, precum și la avizierul unității;
 • Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei;
 • În funcție de numărul de candidați înscriși, se vor constitui subcomisii de concurs, formate dintr-un număr impar de membri;
 • Pe timpul desfășurării probei practice se va asigura asistența medicală cu medic și ambulanță;
 • Proba practică se înregistrează audio-video, cu sprijinul direcției de specialitate.

 

V.4 - Evaluarea

 • La Componenta 1 - Tragere cu armamentul - candidații trebuie să obțină minimum nota 5.00, conform anexei nr. 7 la  prezentul anunț;
 • La Componenta 2 - Calități motrice - candidații trebuie să obțină minimum nota 5.00 la fiecare probă, iar media aritmetică a notelor obținute este de minimum 7.00, conform anexei nr. 7  la prezentul anunț;
 • La Componenta 3 - Tragere în regim de efort - candidații trebuie să obțină minimum nota 5.00, conform anexei nr. 7 la  prezentul anunț;
 • La Componenta 4 - Cunoașterea  armamentului și  manipularea acestuia - candidații trebuie să obțină minimum nota 5.00, conform anexei nr. 7 la  prezentul anunț;
 • Nota pentru a fi declarat „Admis” la proba practică este de minimum 7,00, conform art. 39 alin. 1 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, și este stabilită ca medie aritmetică a notelor acordate la cele patru componente. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „Respins” și nu vor fi planificați la proba scrisă.

 

Proba practică poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet a Poliţiei Române, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune electronic, la adresa de e-mail ds@politiaromana.ro

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de internet a Poliţiei Române, cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba practică vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de internet a Poliţiei Române.

Candidații declarați ”respins” la proba practică nu vor fi planificați la proba scrisă.

 

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba practică se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române.

Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei practice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 

b) PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 06.11.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail ds@politiaromana.ro

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Secţiunea a VI-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși pe structură, în limita locurilor scoase la concurs.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba practică.

În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs)

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Secţiunea a VII-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcţia pentru care au candidat, pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat.

Candidaților declarați ”admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

 

Secţiunea a-VIII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de recrutare întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) sau a unităților de recrutare,  întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • La proba practică candidaţii se vor prezenta se vor prezenta în ţinută adecvată susţinerii acestei probe şi vor prezenta actul de identitate.
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Serviciile Resurse Umane din cadrul DGPMB şi a inspectoratelor de poliţie judeţene, unde s-au constituit comisiile de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind adresa de e-mail pe care se pot înscrie candidaţii.

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

1. menținerea distanțării sociale;

2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfăşoară concursul.

3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;

4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

Tematici si bibliografii

                                       

TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea posturilor de ofiţer din cadrul structurilor de pregătire profesională,

specialitatea instrucţia tragerii

prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

 

Tematica generală:           

 • Principii generale; Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice - (Titlul I; Titlul II; Titlul III, toate integral din Constituția României);
 • Organizarea și funcționarea Poliției Române (Legea nr. 218 din 23.04.2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, integral);
 • Statutul polițistului (Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul Polițistului, integral).
 • Acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor (Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor  aprobate prin H.G. nr. 725/2015, integral);
 • Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului (Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral);
 • Acordarea gradelor profesionale. Avansarea în gradul profesional următor, precum şi încadrarea în funcții (Anexa nr. 6 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral);
 • Evaluarea de serviciu a polițiștilor (Anexa nr. 8 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral);
 • Codul de etică și deontologie al polițistului (Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, integral);
 • Protecţia informaţiilor clasificate (Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002, integral).
 • Clasificarea informațiilor (Capitolul 2 - Secțiunea 1, integral din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România);
 • Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare (Capitolul 2 - Secțiunea a-2-a, integral din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România);
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate (Capitolul 3 - integral din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România);
 • Activitatea de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne (Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, integral și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33 din 21 februarie 2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor În Ministerul Afacerilor Interne, integral);
 • Organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne (Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138 din 2 septembrie 2016, integral);
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă (Cap. V - integral din Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 • Conflictul de interese. Incompatibilități (TITLUL IV, Cap. II și III, toate integral din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției).
 • Percheziția domiciliară. Alte forme de percheziție (TITLUL IV, Cap. IV – Secțiunea 1 și Secțiunea 2, toate integral din Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare).
 • Cauzele justificative (art. 18-22) și cauzele de neimputabilitate (art. 23-31 ) din Legea 286/2009 privind Codul Penal , cu modificările și completările ulterioare - Partea generală;

 

Bibliografie generală:

 • Constituția României din 21.11.1991 (republicată), cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 218 din 23.04.2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 33 din 21.02.2020, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138 din 2 septembrie 2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 •  Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematică specifică:

 • Formarea profesională a polițiștilor (Anexa nr. 4 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral);
 • Concediul de odihnă, Concediul de odihnă suplimentar, Concediul de studii, Învoirile plătite și concediile fără plată, Acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare (Cap. 1, 2, 3, 4 și 5, toate integral din Hotărârea Guvernului nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata,  bilete de odihnă, tratament şi recuperare);
 • Dispoziții generale, Reguli privind organizarea, pregătirea și executarea ședințelor de tragere, Reguli și măsuri de siguranță privind ordinea în poligon pe timpul executării ședințelor de tragere și de aruncare a grenadelor de mână, Succesiunea activităților în poligon pentru executarea tragerii și controlul armanentului  (Cap. 1, 2, 3, 5, toate integral din Ordinul nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative);
 • Practica elevilor și studenților (Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare., integral);
 • Pregătirea personalului Ministerului Afacerilor Interne cu drept de conducere a autovehiculelor cu regim de circulație prioritară şi pentru conducerea unor categorii de autovehicule de serviciu aflate în folosința instituției (Ordinul 128/14.11.2018, integral);
 • Uzul de armă (Cap. 3, integral din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare);
 • Infracțiuni de corupție și de serviciu (Titlul V- Capitolul I – art. 289-292) - Partea specială din Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Principii generale privind circulația pe drumurile publice - Tema nr. 1, Starea tehnică a autovehiculului; Ergonomia postului de conducere- Tema nr. 4. Elemente de dinamică ale autovehiculului; Factorii care influențează modul de pilotaj -Tema nr. 5 din Curriculum pentru cursul de formare instructori „Conducerea defensivă a autovehiculelor de serviciu” nr. 3251 din 21.07.2020. – se regăsesc la anexa 1.1 la prezentul anunț;
 • Cunoașterea pistolului GLOCK 17 (extras din Instrucțiuni privind cunoașterea pistolului GLOCK 17) - anexa 1.2 la prezentul anunț;
 • Cunoasterea pistolului Beretta PX4 (Manualul de utilizare a pistolului Beretta PX4) -  anexa 1.3 la prezentul anunț;
 • Reguli generale privind utilizarea armamentului (extras din Manualul principalelor măsuri polițienești, anexă la Dispoziția I.G.P.R. nr. 367735 din 12.12.2019 și Dispoziția I.G.P.R. nr. 40/2020 pentru aprobarea instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române) - anexa 1.4 la prezentul anunț;

 

Bibliografie specifică:

 • Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata,  bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
 • Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul nr. 128 din 14 noiembrie 2018 pentru instituirea unor măsuri privind pregătirea personalului Ministerului Afacerilor Interne  cu drept de conducere a autovehiculelor cu regim de circulație prioritară şi pentru conducerea unor categorii de autovehicule de serviciu aflate în folosința instituției,  precum şi pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008
 • Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Curriculum pentru cursul de formare instructori „Conducerea defensivă a autovehiculelor de serviciu” nr. 3251 din 21.07.2020. –Anexa 1.1 la prezentul anunț;
 • Manualul de utilizare a pistolului Beretta PX4 - Anexa 1.3 la prezentul anunț;
 • Instrucțiuni privind cunoașterea pistolului GLOCK 17 – extras - Anexa 1.2 la prezentul anunț;
 • Extras din Manualul principalelor măsuri polițienești, anexă la Dispoziția I.G.P.R. nr. 367735 din 12.12.2019 și Dispoziția I.G.P.R. nr. 40/2020 pentru aprobarea instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române) - Anexa 1.4 la prezentul anunț

 

*Candidații vor studia tematica și bibliografia specifică postului pentru care candidează.

*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării prezentului anunț.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii