Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 50 de posturi de ofiţer de poliție din cadrul structurilor teritoriale de combatere a criminalităţii organizate, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale MAI;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a 50 de posturi de ofiţer de poliție din cadrul structurilor teritoriale de combatere a criminalităţii organizate, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba-Iulia – 3 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer specialist I (Serviciul Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor), prevăzut la poziţia 26 din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist I (Serviciul Combaterea Criminalităţii Informatice), prevăzut la poziţia 33 din statul de organizare;
 • Ofiţer principal II (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu), prevăzut la poziţia 57 din statul de organizare;

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău – 2 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer principal III (Serviciul Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor), prevăzut la poziţia 31 din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Criminalităţii Informatice), prevăzut la poziţia 35 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Brașov – 4 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Traficului de Persoane), prevăzut la poziţia 7 din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist II și ofiţer I ambele din cadrul aceleiași structuri (Serviciul Combaterea Criminalităţii Informatice), prevăzute la poziţiile 35, respectiv 36 din statul de organizare;
 • Ofiţer principal II (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna), prevăzut la poziţia 44 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - 11 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer specialist I (Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane), prevăzut la poziţia 26 din statul de organizare;
 • Ofiţer I și ofițer specialist II ambele din cadrul aceleiași structuri (Serviciul Antidrog) prevăzute la poziţiile 42, respectiv 76 din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist I și ofiţer specialist II din cadrul aceleiaşi structuri (Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Călărași), prevăzute la poziţiile 167, respective 172 din statul de organizare;
 •  Ofiţer specialist II și ofiţer I ambele din cadrul aceleiași structuri (Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Giurgiu), prevăzute la poziţiile 181, respectiv 186 din statul de organizare;
 • 2 posturi de ofiţer specialist II și 1 post de ofiţer specialist III din cadrul aceleiași structure (Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Ilfov), prevăzute la poziţiile 209, 211, respective 215 din statul de organizare;
 • Ofiţer I (Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Teleorman), prevăzut la poziţia 232 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj - Napoca – 9 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer I (Serviciul Combaterea Traficului de Persoane), prevăzut la poziţia 18 din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor), prevăzut la poziţia 38 din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Criminalităţii Informatice), prevăzut la poziţia 44 din statul de organizare;
 • Ofiţer I (Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Bistrița - Năsăud), prevăzut la poziţia 59 din statul de organizare;
 • 2 posturi de ofiţer specialist I în cadrul aceleiaşi structuri (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş), prevăzute la poziţiile 65, respective 69 din statul de organizare;
 • 2 posturi de ofiţer specialist III și 1 post ofițer I (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj), prevăzute la poziţiile 86, 87 respectiv 88 din statul de organizare;

 

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa - 4 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Traficului de Persoane), prevăzut la poziţia 16, din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor), prevăzut la poziţia 42 din statul de organizare;
 • 1 post de ofiţer specialist I și 1 post de ofițer I (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Tulcea), prevăzute la poziţiile 61, respective 63 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova – 2 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer I (Serviciul Combaterea Criminalităţii Informatice), prevăzut la poziţia 50 din statul de organizare;
 • Ofiţer I (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt), prevăzut la poziţia 91 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Galați – 2 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer specialist III (Serviciul Combaterea Traficului de Persoane), prevăzut la poziţia 12 din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Criminalităţii Informatice), prevăzut la poziţia 45 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti – 1 post de ofiţer IV (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea), poziţia 54 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploiești – 3 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer I (Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane), prevăzut la poziţia 9 din statul de organizare;
 • Ofiţer principal III (Serviciul Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor), prevăzut la poziţia 29 din statul de organizare;
 • Ofiţer I (Serviciul Combaterea Criminalităţii Informatice), prevăzut la poziţia 41 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava – 3 posturi de ofiţer de poliție:
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Antidrog), prevăzut la poziţia 20/A din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor), prevăzut la poziţia 30 din statul de organizare;
 • Ofiţer specialist II (Serviciul Combaterea Criminalităţii Informatice), prevăzut la poziţia 40 din statul de organizare;

 

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Mureş – 1 post de ofiţer I (Serviciul Combaterea Criminalităţii Organizate Harghita), poziţia 44 din statul de organizare;

 

 

 1. Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara – 4 posturi de ofiţer de poliție:
 • 2 posturi de ofiţer specialist III (Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Arad), prevăzute la poziţiile 65, respective 67 din statul de organizare;
 • 2 posturi de ofiţer specialist III (Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Caraș - Severin), prevăzute la poziţiile 80, respective 81 din statul de organizare;

 

 

 

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 

a)   studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv :

 

studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

sau

-      studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 

b)   este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c)    nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d)   nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

e)   a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

Secțiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților se va realiza:

 • pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri, care au aceeași linie de muncă și al căror loc de muncă este situat în aceeași localitate. (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de ofițer de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Călărași sau Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de ofițeri de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul Combaterea Criminalității Informatice). În acest caz vor candida pentru ambele posturi, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordine descrescătoare a mediilor finale, pe bază de opţiune;

 

          SAU

 

 • menţionând postul, în cazul în care candidează pentru structuri și linii de muncă unde nu este scos la concurs decât un post (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul B.C.C.O. Suceava poziția 20/A din statul de organizare al unității).

 

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidaţii fiind obligaţi să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru o singură structură, sau un singur post, după caz, la care concurează.

 

Repartizarea pe posturi se va face în funcţie de ierarhia finală stabilită de comisie, pe baza opţiunii candidaţilor declaraţi „admis”, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul şi pentru care au concurat candidaţii.

 

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere la care se anexează documentele solicitate, depusă începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017(inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – str. Domnița Anastasia, nr. 1, sector 5, București (Cupolă - Clădirea Relații cu Publicul).

În ziua de 17.07.2017 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 16:00 la aceeaşi adresă mai sus menţionată.

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menţionată, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 17.07.2017 şi vor cuprinde următoarele documente:

 

 •   cererea de înscriere (Anexa nr. 1 ) şi CV;
 •   documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Cetăţenii români care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 • actul de identitate, carnetul de muncă şi dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);
 • adeverinţa de la structurile de resurse umane din care să rezulte mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (din curpinsul adeverinței trebuie să rezulte următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h)  din legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu)

Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane, este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

În cazul în care, din curpinsul adeverinței, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

Sunt acceptate și xerocopii la adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și stampilate.

 

 • un dosar plic.

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

          Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După  data limită de înscriere, respectiv data de 17.07.2017, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

 

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

În intervalul 19.07 – 14.08.2017 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

După depunerea dosarelor de recrutare și finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va analiza candidaturile urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Lista candidaturilor validate/invalidate va fi postată pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

 

Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 26.08.2017.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

 

Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

 

Sunt declarați „admis”, candidaţii care au obţinut notele cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opţiunii formulate, după cum urmează :

- în situaţia în care candidaţii au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

- în situaţia în care candidaţii au concurat pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri, care au aceeași linie de muncă și al căror loc de muncă este situat în aceeași localitate, sunt declaraţi „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură, potrivit opţiunii formulate de către aceştia.

 

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul IGPR.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. a) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Intrapol și de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

 

Anexa nr. 1

Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea unui post vacant, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

Domnule inspector general,

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ judeţul/sectorul _______________ cetăţenia ___________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _________, CNP _________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________________, judeţul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) ____________________________________, forma de învăţământ _________________, sesiunea _______, specializarea _______________________________________________________, încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de _______________________ în vederea ocupării funcţiei de[1] ___________________________________________, prevăzută la poziţia[2] ______ din cadrul[3] ____________________________________.     

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[4].

 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura ______________                                                      Data _____________________

 

Anexa nr. 2

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

 

Domnului inspector general

 

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ___________________,  în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei de _____________________________________________, din cadrul ________________________________________, poziţia _____ din statul de organizare, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare menţionate în anunţ[5] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declaraţie  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofiţerilor chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofiţerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competenţelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data _____________                                     Semnătura        _________________

 

 

[1] Se va menţiona denumirea postului  (ex. ofiţer principal II)

[2] Se va menţiona poziţia aferentă funcţiei pentru care optează (ex. poz. 45)

[3] Se va menţiona unitatea în care se regăseşte postul pentru care se optează (ex. BCCO București )

[4] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[5] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate pentru ocuparea funcţiilor de ofiţeri de poliție din cadrul structurilor teritoriale de combatere a criminalităţii organizate,  prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

 

 

 1. PREGĂTIRE GENERALĂ

         

 

       TEMATICĂ

 

 • Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 • Statutul Poliţistului;
 • Drept penal și procedură penală;
 • Organizarea, funcţionarea şi competenţa DIICOT;
 • Protecţia informaţiilor clasificate;
 • Activitatea de emitere şi  primire a documentelor clasificate;
 • Protecţia informaţiilor secrete de serviciu: clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie; regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere;
 • Protecţia datelor cu caracter personal;
 • Cooperare poliţienească internaţională;
 • Activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor;

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Legea nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG  nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Lege nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr.103/2006, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 201/2010 pentru modificarea și completarea OUG 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 1. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

 

 1. COMBATEREA TRAFICULUI DE DROGURI

 

 •  

 

 • Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional;
 • Substanţe aflate sub control naţional, droguri şi precursori;
 • Cooperarea poliţienească internaţională;
 • Prevederile Codului Penal şi ale Codul de Procedură Penală aplicabile în activitatea  de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • Strategia naţională antidrog  2013-2020 – principii, obiective generale şi specifice privind reducerea ofertei, obiective generale şi specifice privind cooperarea internaţională;
 • Supravegherea şi urmărirea transfrontalieră.

                 

 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

                 

 • Codul Penal şi Codul de Procedură Penală;
 • Legea nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • Legea nr.186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;
 • Legea nr.339 din 29 noiembrie 2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanaţa de Urgenţã nr. 121 din 21 decembrie 2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotãrârea nr. 860 din 28 iulie 2005, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 194 din  7 noiembrie 2011, republicată privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
 • Hotãrârea nr.1915 din 22 decembrie 2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;
 • Convenţia de aplicare a acordului Schengen.
 • O.U.G. nr. 103/2006  privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale;
 • Hotărarea nr.784 din 9 octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi a Planului de Acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2013-2020;

 

 

 1. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE

 

 TEMATICĂ

 

 • Infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice (Cod Penal, Partea Speciala, Titlul VII, Cap. VI)
 • Fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronica (Cod Penal, Partea Speciala, Titlul II, Cap. IV)
 • Falsuri in inscrisuri (Cod Penal, Partea Speciala, Titlul VI, Cap. I, Cap. III)
 • Infractiuni contra ordinii si linistii publice (Cod Penal, Partea Speciala, Titlul VIII, Cap. I )
 • Efectuarea percheziţiilor în sistemele informatice
 • Conservarea datelor informatice, accesul într-un sistem informatic, interceptarea şi înregistrarea de date informatice;
 • Competenţa în investigarea infracţiunilor

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

 

 • Codul Penal, Codul de Procedură Penală
 • Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala
 • Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalitatii organizate;
 • OUG 18/ din 18.05.2016 pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala.
 • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 noiembrie 2016
  pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 • Decizia 15 din 14.10.2013, privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art 42.al 11, 2 si 3 din Legea 161/2003, respectiv pentru interpretarea unitara a notiunii de acces fara drept la un sistem informatic emisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie (Monitor Oficial nr. 760 din 6.12.2013);

 

 

 

 1. COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE

 

 1. TRAFICUL DE PERSOANE ŞI DE MINORI

 

 •  

 

 • Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
 • Cerinţele necesare existenţei infracţiunii de trafic de persoane;
 • Modalităţi de exploatare a victimelor traficului de persoane;
 • Identificarea și referirea victimelor traficului de persoane
 • Protecţia victimelor traficului de fiinţe umane;
 • Diferenţe dintre traficul de persoane şi traficul de migranţi;

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

 

 • Codul Penal (art 182, cap VII )şi Codul de Procedură Penală (art 111, 113, 124-130);
 • Legea nr.95/2006 - Titlul VI – privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.299/2003 privind metodologia de aplicare a Legii nr.678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, actualizată;
 • Legea nr.211/2004- privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infractiunilor;
 • Ordinul nr. 335/2007  pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.
 • Directiva 2011/36/UE  a Parlamentului European și a Consiliului  privind prevenirea si combaterea traficului de persoane  si protejarea victimelor acestuia, precum si de înlocuire a Deciziei – cadru 2002/629/JAI a Consiliului;

 


b) TRAFICUL DE MIGRANŢI

 

 •  
 • Prevederi legislative privind limitarea şi stoparea traficului de migranţi
 • Caracteristici şi tendinţe ale fenomenului trafic de migranţi
 • Poziţionarea geografică a României pe rutele de migraţie ilegală
 • Rute şi şi mijloace de deplasare utilizate
 • Moduri de operare folosite de traficanţii de migranţi
 • Riscuri şi vulnerabilităţi asociate migraţiei ilegale, respectiv traficului de migranţi

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

 

 • Codul Penal(art. 262, art. 263 şi art.264) şi Codul de Procedură Penală;
 • Hotărârea nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018;
 • Legea nr.243/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.105/2001, privind frontiera de stat a Romaniei, actualizată;
 • O.U.G. nr.105/2001, privind frontiera de stat a Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 1. COMBATEREA FINANŢĂRII TERORISMULUI ŞI SPĂLĂRII BANILOR

 

 1. PE LINIA INVESTIGĂRII TERORISMULUI

 

 •  

 

 • Securitatea naţională a României
 • Prevenirea şi combaterea terorismului;
 • Regimul de control al exporturilor cu produse cu dublă utilizare;
 • Exportul şi importul de produse strategice;

 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

 

 • Legea 51/1991, privind siguranţa naţională a României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Penal şi Codul de Procedură Penală - titlul X – Infracţiuni contra securităţii naţionale;
 • Legea 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată şi modificată;
 • OUG 119/2010, privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare;
 • Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice;
 • H.G. nr. 1607/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni;

 

 

 1. PE LINIA COMBATERII MACROCRIMINALITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE

 

TEMATICĂ

 

 • Drept penal și procedură penală;
 • Criminalitatea economico-financiară;
 • Prevenirea și combaterea spălării banilor;
 • Reglementări vamale şi prevederi referitoare la domeniul vamal;
 • Piața de capital;
 • Concurența neloială;
 • Înființarea, organizare și funcționarea societăților comerciale în România;
 • Contabilitatea financiară;

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
 • Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. PE LINIA COMBATERII FALSULUI DE MONEDĂ

 

 •  

 

 • Prevederile Codului Penal şi ale Codul de Procedură Penală aplicabile în activitatea  de prevenire şi combatere a falsului de monedă.
 • Coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

 

 • Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare (Partea specială, Titlul VI, Capitolul I, articolele 310, 313, 314, 315, 316);
 • Ordinul comun al M.A.I. şi P.Î.C.C.J. nr. 56/12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;

 

 

 

NOTĂ:

 • TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA VOR FI STUDIATE ÎN INTEGRALITATEA LOR INDIFERENT DE POSTUL PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ;

 

 • ACTELE NORMATIVE VOR FI STUDIATE ÎN FORMA ACTUALIZATĂ, ÎN VIGOARE LA DATA DE 10.07.2017;

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii