Data concursului: 06 August 2022

A N U N T privind organizarea procedurii de ocupare pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina a unui număr de 71 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „ordine publică” din cadrul Poliției Române

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. III din O.U.G. nr. 20/2022, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară și ale Ordinului M.A.I. nr. 39/2022 privind ocuparea, fără concurs, pentru o perioadă determinată, a posturilor vacante din unitățile M.A.I. care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

PROCEDURĂ DE ANGAJARE,

pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina:

 

 

 

SECȚIUNEA I – POSTURILE CE URMEAZĂ A FI OCUPATE:

 

Inspectoratul General al Poliției Române organizează procedura de ocupare, pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina a unui număr de 71 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „ordine publică” din cadrul Poliției Române, a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează:

 

 

Nr. crt.

Unitate

Poziție

Funcție

Structură/localitate

1

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani

0704

Aj.sef.post

Postul de politie Călărași

0785

Ag.pr.

Secția de Politie Rurală Pomarla

0795

Aj.sef.post

Postul de poliție Cristinesti

0942

Aj.sef.post

Postul de poliție Romanesti

0944/A

Aj.sef.post

Postul de poliție Santa Mare

 

 

 

Nr. crt.

Unitate

Poziție

Funcție

Structură/localitate

2

Inspectoratul de Politie Județean Maramureș

0590/B

Ag.III

Poliția orasului Borsa

 

0651

Ag.II

Poliția orasului Seini

 

0709

Ag.III

Poliția orasului Ulmeni

 

0779

Aj.sef.post

Postul de poliție Bogdan Voda

 

0808

Aj.sef.post

Postul de politie Ardusat

 

0867

Aj.sef.post

Postul de politie Poienile de sub Munte

 

0901

Aj.sef.post

Postul de politie Ocna Sugatag

 

0929

Aj.sef.post

Postul de politie Rona de Sus

 

0949

Aj.sef.post

Postul de politie Baiut

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Unitate

Poziție

Funcție

Structură/localitate

3.

Inspectoratul de Poliție Județean  Satu-Mare

0275

Ag.I

Poliția Municipiului Satu Mare

0291

Ag.II

Poliția Municipiului Satu Mare

0293

Ag.III

Poliția Municipiului Satu Mare

0395

Ag.II

Poliția Municipiului Satu Mare – Secția 1 Poliție

0401

Ag.II

Poliția Municipiului Satu Mare – Secția 1 Poliție

0405

Ag.II

Poliția Municipiului Satu Mare – Secția 1 Poliție

0406

Ag.II

Poliția Municipiului Satu Mare – Secția 1 Poliție

0407

Ag.II

Poliția Municipiului Satu Mare – Secția 1 Poliție

0461

Ag.II

Poliția Municipiului Carei

0538

Ag.II

Poliția orașului Tasnad

0631

Aj.sef.post

Postul de poliție Micula

0638/J

Aj.sef.post

Postul de poliție Halmeu

0638/K

Aj.sef.post

Postul de poliție Halmeu

0638/R

Aj.sef.post

Postul de poliție Porumbesti

0762

Ag.pr.

Secția de poliție rurală Gherta Mica

0765

Ag.pr.

Secția de poliție rurală Gherta Mica

0766

Ag.pr.

Secția de poliție rurală Gherta Mica

0794

Ag.pr.

Secția de poliție rurală Negresti-Oas

0795

Ag.pr.

Secția de poliție rurală Negresti-Oas

0802

Aj.sef.post

Postul de poliție Bixad

0807

Aj.sef.post

Postul de poliție Certeze

 

 

 

 

Nr. crt.

Unitate

Poziție

Funcție

Structură/localitate

4

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava

 

0383

Ag.IV

Poliția Municipiului Suceava

0384

Ag.IV

Poliția Municipiului Suceava

0522/a

Ag.IV

Poliția Municipiului Suceava – Secția de poliție Burdujeni

0556

Ag.II

Poliția Municipiului Campulung Moldovenesc

0557

Ag.II

Poliția Municipiului Campulung Moldovenesc

0616

Ag.IV

Poliția Municipiului Falticeni

0747

Ag.II

Poliția Municipiului Vatra Dornei

0747/a

Ag.II

Poliția Municipiului Vatra Dornei

0828/b

Ag.IV

Poliția orașului Gura Humorului

0828/c

Ag.IV

Poliția orașului Gura Humorului

 

 

 

Nr. crt.

Unitate

Poziție

Funcție

Structură/localitate

5

Inspectoratul de Poliția
Județean Tulcea

0268

Ag.I

Poliția municipiului Tulcea

0277

Ag.II

Poliția municipiului Tulcea

0296

Ag.I

Poliția municipiului Tulcea

0300/A

Ag.I

Poliția municipiului Tulcea

0383/A

Ag.I

Poliția orașului Isaccea

0418

Ag.I

Poliția orașului Sulina

0430

Ag.pr.

Secția de poliție rurală Tulcea

0484

Aj.sef.post

Postul de poliție Izvoarele

0499

Aj.sef.post

Postul de poliție Somova

0501

Aj.sef.post

Postul de poliție Valea Teilor

0510

Ag.pr.

Secția de poliție rurală Macin

0512

Aj.sef.post

Postul de poliție Carcaliu

0530

Aj.sef.post

Postul de poliție Grindu

0533

Aj.sef.post

Postul de poliție Hamcearca

0558

Aj.sef.post

Postul de poliție Vacareni

0564

Ag.pr.

Secția de poliție rurală Baia

0579

Aj.sef.post

Postul de poliție Ceamurlia de Jos

0585

Aj.sef.post

Postul de poliție Jurilovca

0591

Aj.sef.post

Postul de poliție Mihai Bravu

0593

Aj.sef.post

Postul de poliție Sarichioi

0597

Aj.sef.post

Postul de poliție Slava Cercheza

 

 

 

Nr. crt.

Unitate

Poziție

Funcție

Structură/localitate

6

 

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui

0299/C

Ag.II

Poliția municipiului Vaslui

0396

Ag.II

Poliția municipiului Barlad

0494

Ag.II

Poliția municipiului Husi

0498

Ag.II

Poliția municipiului Husi

0553

Ag.II

Poliția orașului Negrești

 

 

 

 

Procedura de ocupare se organizează la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la inspectoratelor de poliţie județene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează procedura, se realizează activitățile de recrutare.

 

 

SECŢIUNEA A-II-A – CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Pot participa la procedura de ocupare, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale, valabile pentru toate posturile aflate în procedură de ocupare:

 1. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, activitate ce se va realiza în perioada 04.07. – 20.07.2022, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților în al căror state de organizare se află posturile vacante);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 9. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
 14. să dețină permis de conducere categoria „B”;
 15. de asemenea, pentru a participa la procedură persoanele interesate trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, pentru toate posturile în procedură, după cum urmează:

 - studii medii cu diplomă de bacalaureat

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, poliţistul este eliberat din funcție şi pus la dispoziție în condițiile legii”, potrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la procedura de angajare, prevăzute în prezentul anunț.   

 

 

SECȚIUNEA A-III-A – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROCEDURA DE ANGAJARE, FĂRĂ CONCURS

 

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile ce se regăsesc în cadrul fiecărui inspectorat de poliție județean, menționând unitatea în cauză, (Exemplu: Vă rog să-mi aprobați înscrierea la procedura de ocupare, fără concurs, a posturilor de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași).

Înscrierea se realizează în perioada 21.06. – 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 01.07.2022 doar până la orele 16:00) online la adresa de e-mail a unităţii în al cărei stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează procedura.

Adresele de e-mail destinate înscrierilor sunt următoarele:

 

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 01.07.2022, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Atenție!!!! Inspectoratelor de poliţie județene în care se regăsesc posturile (unități care realizează recrutarea), stabilesc detalii referitoare la evaluarea psihologică și medicală a candidaților înscriși.

De asemenea unitățile de recrutare preiau și publică pe site-urile proprii anunțuri de validare a candidaturilor, programarea candidaților la probele stabilite în procedura de ocupare, realizate la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Atenție! Proba scrisă a procedurii va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile aflate în procedură de angajare, fără concurs, la nivel național, astfel candidatul va putea susține această probă doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele prevăzute în structura (I.P.J.) pentru care s-a înscris care fac obiectul procedurii.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus, respectiv la adresele de e-mail ale inspectoratelor de poliție județene (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la procedura de angajare nu trebuie să depășească 50 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și procedura la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare OP – IPJ BT).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de angajare, după caz, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La procedura de angajare pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunțul de angajare. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

 

          În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa, precizându-se codul atribuit candidatului.

          În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul inspectoratului de poliție județean pentru clarificarea situației.

          Înscrierea candidaților se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunț.

   

          Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa 2);
 2. CV;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diploma de bacalaureat); (se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Candidații care au absolvit studiile în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Național de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naţionale);
 4. copie a actului de identitate, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare, a altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și dacă este cazul ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 6. copie a permisului de conducere, categoria „B”;
 7. autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4);
 8. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului);
 9. o fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm;
 10. adeverință eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției. (conform Anexei 5);
 11. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul şi folosirea armelor şi munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii;
 12. declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 6).

          Atenție! Candidatul declarat „ADMIS” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

          În situația în care candidatul declarat „ADMIS” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

       

 

SECŢIUNEA A IV-A – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIŞI PENTRU ANGAJARE

 

Activitatea va avea loc în perioada 04.07. – 20.07.2022.

Întrucât această activitate este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite ulterior în funcție de numărul de candidați şi vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a unităților de recrutare.

          Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

 

Listele candidaților declarați „APT” și „INAPT” psihologic vor fi postate pe pagina de Internet a unităților de recrutare. 

 

 

SECŢIUNEA A V-A – REGULI PRIVIND EXAMINAREA MEDICALĂ A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIŞI PENTRU ANGAJARE

 

Activitatea va avea loc în perioada 04.07. – 20.07.2022.

Candidații înscriși se vor prezenta în data de 04.07.2022 la Centrele Medicale Județene în vederea întocmirii fișei medicale – tip de încadrare în M.A.I., pe care o vor finaliza și depune la dosarul de recrutare până la data de 21.07.2022 ora 1200.

La prezentarea la Centrul Medical Județean, candidații vor prezenta, în original, adeverința eliberată de către medicul de familie.

 

          Atenție! Fișa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare și trebuie finalizată până la data sus-menționată.

 

Listele candidaților declarați „APT” și „INAPT” medical vor fi postate pe pagina de Internet a unităților de recrutare. 

 

 

SECȚIUNEA A VI-A – PRECIZĂRI PRIVIND VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE CANDIDAȚI A CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ANGAJARE

 

Structurile de resurse umane de la nivelul inspectoratelor de poliție județene vor transmite comisiei de angajare, până la data de 21.07.2022, un tabel cu candidații înscriși la procedură care va conține verificările efectuate în evidențele de cazier judiciar și rezultatele evaluărilor, psihologice și medicale, precum și, în format electronic, dosarele de recrutare depuse on-line de către candidați.

La data de 22.07.2022, Comisia de angajare constituită la nivelul IGPR se va pronunța cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor, întocmind în acest sens un proces-verbal care va cuprinde lista candidaților a căror candidatură a fost validată, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, cu menționarea motivului invalidării.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 25.07.2022 pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și pe pagina de internet a unităților de recrutare.

 

 

Secțiunea a VII-a – DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ANGAJARE

 

Procedura de angajare va consta în desfășurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. probă de evaluare a performanței fizice;
 2. probă scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

 

 1. Proba de evaluare a performanței fizice

 

Se va desfășura în perioada 26.07.2022-02.08.2022

Evaluarea performanței fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței prezentate (Anexa 7). 

Proba se desfășoară numai în săli de sport.

Este declarat „PROMOVAT" candidatul care îndeplinește baremul minim de 3'20".

Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanței fizice este probă eliminatorie, timpul obținut va fi luat în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulți candidați la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „ADMIS” candidatul care a obținut timpul cel mai bun la proba fizică.

Proba de evaluare a performanței fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet a Poliţiei Române, iar admiterea contestației determină replanificarea candidatului şi susținerea din nou a probei.

Eventualele contestații se pot depune electronic, la adresa de e-mail so@politiaromana.ro

În cazul admiterii contestației, candidații vor fi anunțați printr-un anunț postat pe pagina de internet a Poliţiei Române, și a unităților de recrutare, cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanței fizice vor fi comunicate printr-un anunț postat pe pagina de internet a Poliţiei Române și a unităților de recrutare.

Candidații declarați „RESPINS” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.

 

Data, ora şi locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili, în funcție de numărul candidaților şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române și a unităților de recrutare.

 

Atenție! – Candidații care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, vor fi declarați „NEPREZENTAT” şi vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

 

b. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de angajare din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa 1), având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații şi va avea loc la data de 06.08.2022.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de angajare.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „ADMIS”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „RESPINS”.

Ora şi locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și a unităților de recrutare.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afișare, iar contestațiile se depun pe adresa de e-mail so@politiaromana.ro

Eventualele contestații se soluționează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postare pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Orice alte modificări în calendarul desfășurării procedurii de angajare vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postarea unui anunț pe pagina de internet a Poliţiei Române sau pe pagina de internet a unităților de recrutare.

SECŢIUNEA A VIII-A – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE PROCEDURII DE ANGAJARE

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Sunt declarați „ADMIS” candidații care au obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe structură, în limita locurilor care au făcut obiectul procedurii la nivelul fiecărui inspectorat de poliție județean.

 

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, comisia va avea în vedere criteriul timpului obținut la proba de evaluare a performanței fizice.

 

Atenție! Candidații declarați "RESPINS" la procedura organizată pentru ocuparea posturilor vacante pentru care au candidat, nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectiva procedură, alte posturi vacante aflate în procedură la alte unități.

 

 

SECŢIUNEA A-IX-A – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCEDURII DE ANGAJARE, FĂRĂ CONCURS

 

 • Prin înscrierea la această procedura, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile şi modul de organizare şi desfășurare a procedurii de angajare;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele procedurii: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet, susținerea evaluării medicale și psihologice, susținerea probelor stabilite de comisie;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și a unităților de recrutare, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada derulării procedurii de angajare, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de procedura la care participă;
 • În cadrul probei scrise, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din procedura de angajare a candidatului/ candidaților în cauză;
 • Fișele posturilor pentru care se organizează procedura de angajare pot fi consultate de către candidați, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate la nivelul unităților de recrutare;

Serviciile Resurse Umane din cadrul inspectoratelor de poliţie județene unde s-a realizat recrutarea, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunț, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcțională, cât şi la avizierul acesteia.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii