Achiziții în derulare

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție Oraș Chitila”

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție Oraș Chitila”

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare si reconstruire cladire corp B din incinta sediuliu I.G.P.R. situat in bd. George Cosbuc nr. 51-61, sector 5, Bucuresti”

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare si reconstruire cladire corp B din incinta sediuliu I.G.P.R. situat in bd. George Cosbuc nr. 51-61, sector 5, Bucuresti”

Amendament nr. 2 la Documentatia de licitatie_Executie lucrari obiectiv „Consolidare, modernizare si extindere sediu Secția 3 Poliție București

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanta pentru verificarea tehnica a Documentatiilor necesare realizarii obiectivului de investitii „Demolare si reconstruire cladire corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat in bd George Cosbuc nr. 51-61, sector 5, Bucuresti”

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanta pentru verificarea tehnica a Documentatiilor necesare realizarii obiectivului de investitii „Demolare si reconstruire sediu Politie oras Chitila”

1. Clarificari si Amendamente nr. 1 la Documentatia de licitatie - Executie lucrari obiectiv "Consolidare, modernizare si extindere sediu Secția 3 Poliție București”

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare si extindere sediu Sectia 3 Politie Bucuresti

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare si extindere sediu Sectia 3 Politie Bucuresti

Termeni de referință - achiziție Servicii de consultanță pentru verificarea tehnica a Documentatiilor Tehnice necesare realizarii obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Politie Oras Chitila”

Anunț solicitare expresii interes - Servicii de consultanță pentru verificarea tehnica a Documentatiilor Tehnice necesare realizarii obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Politie Oras Chitila”

Termeni de referinta - achizitie Servicii de consultanta pentru verificarea tehnica a Documentatiilor Tehnice necesare realizarii obiectivului de investitii "Demolare si reconstruire cladire corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat in bd. George Cosbuc nr 51-61, sector 5, Bucuresti"

Anunt solicitare expresii interes - Servicii de consultanta pentru verificarea tehnica a Documentatiilor tehnice necesare realizarii obiectivului de investitii "Demolare si reconstruire cladire corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat in bd. George Cosbuc nr 51-61, sector 5, Bucuresti"

Notificare atribuire contract - Sondaj de Opinie - Banca Mondială

Notificare atribuire contract - Servicii de proiectare si asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Demolare și reconstruire sediu Politie Oras Chitila

Notificare atribuire contract - Contractare servicii expert extern achiziții

Termeni de referință - achiziție servicii de consultanță având ca obiect elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii execuție (inclusiv D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.) și asigurarea Asistenței Tehnice pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Oraș Chitila”

Anunț solicitare expresii interes - Servicii de consultanță cu privire la elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție (inclusiv D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.) și la asigurarea Asistenței Tehnice pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Oraș Chitila”

Notificare atribuire contract - Servicii de proiectare si asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire Sediu IGPR George Cosbuc - Corp B”

Notificare atribuire contract - Articole și dispozitive de laborator

RAPORT AL SITUATIILOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI

Project Financial Statements

ANUNȚ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES - Servicii de cercetare privind gradul de cunoaștere a atribuțiilor poliției în situații de urgență de către cetățeni (un sondaj de opinie la începutul proiectului)

TERMENI DE REFERINTA - Servicii de cercetare privind gradul de cunoaștere a atribuțiilor poliției în situații de urgență de către cetățeni (un sondaj de opinie la începutul proiectului)

Notificare atribuire contract - Articole și dispozitive de laborator II

Anunț achiziție articole și dispozitive de laborator

Notificare atribuire contract -  Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții Demolare și reconstruire sediu Politie Oras Popesti-Leordeni- I.P.J. Ilfov

Notificare atribuire contract -  Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții Demolare și reconstruire sediu Sectia 9 Politie Bucuresti

Notificare atribuire contract -  Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții Demolare și reconstruire sediu Sectia 14 Politie Bucuresti

Notificare atribuire contract - Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Politie Municipiul Pitesti - I.P.J. Arges”

Notificare atribuire contract - Servicii de auditare a Situațiilor Financiare ale Proiectului finanțat din Împrumutul BIRD 8949-RO

Notificare atribuire contract - executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Sectia 9 Politie Bucuresti

Notificare atribuire contract - executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Sectia 14 Politie Bucuresti

Notificare atribuire contract - executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Politie Oras Popesti-Leordeni  - I.P.J. Ilfov

Notificare atribuire contract - executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Politie Municipiul Pitesti - I.P.J. Arges

TERMENI DE REFERINTA - Servicii Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediul Sectia 9 Politie Bucuresti”

ANUNT SOLICITARE EXPRESII INTERES - Servicii Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediul Sectia 9 Politie Bucuresti”

TERMENI DE REFERINTA - servicii Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediul Sectia 14 Politie Bucuresti

ANUNT SOLICITARE EXPRESII INTERES - servicii Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediul Sectia 14 Politie Bucuresti

TERMENI DE REFERINTA - servicii Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investitii „Demolare și reconstruire sediul Politie Oras Popesti-Leordeni”

ANUNT SOLICITARE EXPRESII INTERES - servicii Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investitii „Demolare și reconstruire sediul Politie Oras Popesti-Leordeni”

TERMENI DE REFERINTA - servicii Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investitii „Demolare și reconstruire sediul Politiei Municipiului Pitesti

ANUNT SOLICITARE EXPRESII INTERES - servicii Dirigentie de santier executie lucrari la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediul Politiei Municipiului Pitesti

Termeni de referință (revizuit) - achiziție servicii de consultanță având ca obiect elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție (inclusiv D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.) și la asigurarea Asistenței Tehnice pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire clădire corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat în bd. George Coșbuc nr. 51-61, sector 5, București”

Anunț solicitare expresii interes (revizuit) - Servicii de consultanță cu privire la elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție (inclusiv D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.) și la asigurarea Asistenței Tehnice pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire clădire corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat în bd. George Coșbuc nr. 51-61, sector 5, București”

Termeni de referință pentru „Servicii de auditare a Situațiilor Financiare” - documentul 01. ToR Project

Anunț solicitare expresii de interes - Servicii de auditare a Situațiilor Financiare - documentul 02. Anunț solicitare

Anunț achiziție articole și dispozitive de laborator II

Notificare atribuire contract - Articole și dispozitive de laborator

Termeni de referință - achiziție servicii de consultanță având ca obiectiv elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție (inclusiv D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.) și asigurarea Asistenței Tehnice pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire clădire - corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat în bd. George Coșbuc nr. 51-61, sector 5, Bcurești

Anunț solicitare expresii interes - Servicii de consultanță cu privire la elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție (inclusiv D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.) și la asigurarea Asistenței Tehnice pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire clădire corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat în bd. George Coșbuc nr. 51-61, sector 5, București

Clarificare nr. 6 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificare nr. 5 și Amendament nr. 3 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificări și Amendamente nr. 2 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 9 Poliție București”

Clarificare nr. 4 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificare nr. 3 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificări și Amendament nr. 2 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Amendament nr. 1 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 9 Poliție București”

Clarificare nr. 6 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Clarificare nr. 5 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Clarificare nr. 4 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Clarificare nr. 3 la Documentația de licitație_execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Clarificări și Amendamente nr. 2 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Amendament nr. 1 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificări nr. 3 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Municipiul Pitești”

Amendament nr. 1 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Popești-Leordeni”

Clarificări și Amendamente nr. 2 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Municipiul Pitești”

Amendament nr. 1 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Municipiul Pitești”

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Secția 9 Poliție București”

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Secția 9 Poliție București”

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță pentru verificarea tehnică a Documentației Tehnice necesare realizării obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și extindere sediu Secția 3 Poliție București”

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Anunț achiziție articole și dispozitive de laborator

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție Municipiul Pitești - I.P.J. Argeș

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție Municipiul Pitești - I.P.J. Argeș

Anunț solicitare expresii de interes - Achiziție servicii de consultanță pentru verificarea tehnică a documentației necesare realizării obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și extindere sediu Secția 3 Poliție București”

Termeni de Referință achiziție servicii consultanță pentru verificarea tehnică a Documentației Tehnice necesare realizării obiectivului de investiții: „Consolidare, modernizare și extindere seediu Secția 3 Poliție București”

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță pentru verificarea tehnică a Documentațiilor Tehnice - Secția 14 Poliție București, Secția 9 Poliție București, Poliție oraș Popești-Leordeni, Poliție Municipiul Pitești

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Consolidare, modernizare și extindere Sediu Secția 3 Poliție București

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Consolidare, modernizare și extindere Sediu Secția 18 Poliție București

Termeni de referință - Achiziție de consultanță pentru verificarea tehnică a Documentațiilor Tehnice(DTAD,DTAC,DTOE,Proiect Tehnic,D.E,etc.) aferente unui număr de 4 obiective de investiții

Anunț solicitare expresii de interes- Achiziție Servicii Consultanță pentru verificarea tehnică a Documentațiilor Tehnice(DTAD,DTAC,DTOE,Proiect Tehni, D.E,etc.)aferente unui număr de 4 obiective de investiții

Notificare atribuire contract – Kit alpinism

Termeni de referință - Achiziție Servicii Consultanță  elaborare Proiect Tehnic- Sediu Secția 3 Poliție București

Anunț solicitare expresii interes - Achiziție Servicii Consultanță elaborare Proiect Tehnic-Sediu Secția 3 Poliție București

Termeni de referință - Achiziție Servicii Consultanță  elaborare Proiect Tehnic- Sediu Secția 18 Poliție București

Anunț solicitare expresii interes - Achiziție Servicii Consultanță elaborare Proiect Tehnic-Sediu Secția 18 Poliție București

Anunt solicitare expresii de interes 29.06.2022 - Sondaj Opinie

Termeni de referinta - Sondaj de opinie

Anunț solicitare expresii interes - Sediu Poliție Municipiu Pitești - Argeș

Termeni de Referință  -  Sediu Poliție Municipiu Pitești - Argeș

Anunț solicitare expresii interes - Sediu Poliție Oraș Popești - Leordeni - Ilfov

Termeni de Referință  -  Sediu Poliție Oraș Popești - Leordeni - Ilfov

Anunț solicitare expresii interes - Sediu Secția 9 Poliție București

Termeni de Referință  -  Sediu Secția 9 Poliție București

Anunț solicitare expresii interes - Sediu Secția 14 Poliție București

Termeni de Referință  -  Sediu Secția 14 Poliție București

Clarificare - Anunțuri solicitare expresii de interes

Anunț solicitare expresii interes - Achiziție Servicii Expertizare Tehnică - Secția 6, Secția 7, Secția 13

Termeni de referință - Achiziție Servicii Expertizare Tehnică - Secția 6, Secția 7, Secția 13

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Demolare și reconstruire Sediu Secția 14 Poliție București

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Demolare și reconstruire Sediu Secția 9 Poliție București

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Demolare și reconstruire Sediu Poliție Oraș Popești - Leordeni, Ilfov

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Demolare și reconstruire Sediu Poliție Municipiul Pitești, Argeș

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Expertize Tehnice în construcții - Pachet - Sediile Secțiilor 6, 7, 13 Poliție București

Anunț achiziție kit alpinism

Anunț achiziție kit alpinism reluată

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii