Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE "VASILE LASCĂR" CÂMPINA

Chestor de poliție dr. ION TOMESCU

Bulevardul Carol I nr. 145, județul Prahova,

 

 

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

 

Joi între orele 1100 – 1300

 

 

Tel. centrală: 0244/33.62.51, 0244/33.62.52,

0729/80.79.05; 0742/26.59.79

Fax: 0244/33.36.50

Purtător de cuvânt: Comisar șef de poliție Simion Valeriu

E-mail: campina@scoalapolitie.ro

URL: http://www.scoalapolitie.ro

 

 

 

 

 

Înființată la 1 februarie1968, instituția se numără printre primele școli aparținând Ministerului de Interne care au pregătit polițiști, oameni implicați în problemele comunității prin desfășurarea activităților specifice de menținere a climatului de ordine și siguranță publică,de prevenire și combatere a fenomenului infracțional. În anul 1968, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 3223, aici se înființează Școala Militară de Perfecționare a Subofițerilor Câmpina, iar la 1 martie 1968 aceasta devine Școala Militară de Subofițeri, deschizându-și porțile pentru o primă serie de 500 de cursanți. La data de 1 februarie 1993, cu prilejul aniversarii a 25 ani de la înființare, prin Ordinul ministrului de interne nr.273, unitatea a primit denumirea de: Școala Militară de Subofițeri de Poliție "Vasile Lascăr".

În anul 2002, odată cu punerea în aplicare a proiectelor de reformă din Ministerul de Interne, școala a fost integrată structurilor polițienești civile, devenind Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr".

Școala este unitate de învățământ postliceal, este organizată și funcționează în baza legislației generale și speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și de Ministerul Administrației și Internelor, a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor postliceale din structura Ministerului Administrației și Internelor și Regulamentului de ordine interioară al școlii.

 

 

 

OBIECTIVE

 

Obiectivul școlii este pregătirea elevilor pentru a deveni polițiști capabili să exercite atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Viitorii polițiști trebuie să dobândească abilități de acțiune pe baza și în exercitarea legii, cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității, să-și dezvolte spiritul de responsabilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin Constituție, Legea Poliției, Statutul Polițistului, prin legi și regulamente specifice, să-și formeze convingeri temeinice de cinste, corectitudine, sinceritate, precum și capacități psihice de rezistență la presiuni, provocări, tentații și acte de corupție.

 

 

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” are o strânsă și benefică relaționare cu școli sau instituții polițienești din străinătate.

Astfel s-au creat parteneriate cu școli similare din Franța – Școala Nîmes, din Germania – Școala de la Hahn și din Ungaria – Szeged, școala fiind implicată și în proiectul AGIS-CEPOL al Uniunii Europene, ce are ca scop cooperarea poliției dincolo de granițe, împotriva criminalității. Acest proiect presupune cooperarea cu instituții similare din Italia, Lituania, Cehia, Portugalia.

Colaborării cu instituții polițienești din alte state ale lumii i s-a adăugat și participarea unor cadre ale școlii la misiuni internaționale sub egida O.N.U., în zone „sensibile” ale lumii, cum ar fi misiunile desfășurate în Kosovo, Bosnia – Hertegovina, Haiti.

 

 

BAZA MATERIALĂ

 

Dintre toate instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor, școala de la Câmpina este cunoscută și prin faptul că este cea mai mare ca întindere și capacitate. An de an, promoțiile au cuprins efective de până la 1500 de elevi, ceea ce implică preocupări și măsuri riguroase de ordin administrativ.

Pentru a trece dimensiunile școlii pe tărâmul cifrelor, amintim că școala ocupă o suprafață de peste 39 ha; suprafețele deținute de școală sunt destinate, în cea mai mare parte spațiilor necesare desfășurării procesului de învățământ și activităților auxiliare.

 

Școala dispune de :

 • un pavilion cu 58 de săli de clasă;

 • 4 pavilioane cu 174 de dormitoare;

 • o clădire administrativă, cuprinzând 36 de birouri pentru personal;

 • 2 săli de predare cu o capacitate de 150 de locuri fiecare;

 • 4 laboratoare de informatică;

 • 3 laboratoare de criminalistică;

 • 14 săli documentare pe competențe formative;

 • 5 poligoane de antrenament;

 • 2 poligoane interioare de tragere;

 • simulator computerizat de tragere;

 • poligon de conducere a autovehiculelor în situații speciale;

 • 2 biblioteci informatizate cu un fond de carte de peste 50.000 de volume;

 • 2 săli de sport;

 • sală de forță;

 • terenuri de zgură, iarbă și bitum pentru practicarea diferitelor sporturi;

 • bucătărie și 5 săli de mese cu o capacitate de 1500 de locuri;

 • spațiu de cazare pentru cursuri de perfecționare a cadrelor;

 • sală pentru spectacole și conferințe cu o capacitate de 284 de locuri;

 • un pavilion modern pentru asistență medicală compus din cabinete, laborator de analize și staționar;

 • capelă ortodoxă;

 • muzeu al agentului de poliție;

 • sală de relații internaționale;

 • studio tv;

 • stație radio;

 • mijloace de transport;

 • tehnică de comunicații și informatică, etc

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZEUL AGENTULUI DE POLIȚIE

 

Inaugurat în anul 2003 a reprezentat o premieră la nivel național. El constituie un lăcaș de menținere și dezvoltare a tradiției profesiei. Muzeul prezintă, într-o concepție modernă, o cronologie a Poliției Române concretizată în sigle, medalii și decorații, documente originale, uniforme care impresionează prin însemnele particulare specifice perioadelor pe care le reprezintă, arme ce stârnesc curiozitatea prin forme sau modalități de utilizare. La loc de cinste se află bustul patronului spiritual al școlii „Vasile Lascăr”, care dă o notă de prestanță întregului ansamblu muzeal.

 

 

 

VASILE LASCĂR – PATRONUL SPIRITUAL AL ȘCOLII

 

 

Numele avocatului dr. Vasile Lascar, ca patron spiritual al școlii, a fost ales în semn de recunoaștere a calităților sale, a conduitei morale, a pregătirii profesionale în domeniul dreptului și în cadrul Camerei legiuitoare a statului român, a preocupării sale de a moderniza structurile polițienești și, nu în ultimul rând, ca ministru de interne la începutul sec. XX.

Avocatul liberal Vasile Lascăr a trecut prin Parlament prima lege organică a Poliției Române, concepută după principii științifice moderne, pornind de la realitățile și necesitățile specifice românești și având ca bază studierea aprofundată a organizării serviciilor de poliție moderne din Franța, Germania , Belgia, Austria etc.
La susținerea în Senat a proiectului de lege (25 ian.1903), Vasile Lascăr sublinia: ,,...orice alte reforme am face, oricât de bune și folositoare ar fi, ele ar fi de prisos daca n-avem garantată mai întâi ordinea publică și siguranța interioară a statului".

 

Album foto:

.

 

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române