Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURTURI DE/DIN AUTOMOBILE

 

PREVENIREA FURTURILOR DE ȘI DIN AUTO

Acuitatea diversificării, aprofundării și sporirii eficienței măsurilor preventive este determinată de dimensiunea mereu crescândă a infracțiunilor, de profesionalizarea mediilor criminale de circulație rapidă infractorilor și mișcarea acestora în spații foarte largi. Încercând să pătrundem în concret vom aborda câteva aspecte legate de prevenirea furturilor de și din autovehicule.

 

Pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte vă prezentăm câteva cauze și condiții care favorizează acest gen de infracțiuni:

 • neglijența posesorilor de autovehicule, cu ocazia parcării și asigurării acestora;

 • în multe cazuri, posesorii de autoturisme le parchează în locuri neamenajate, nepăzite și neiluminate ceea ce favorizează activitatea hoților;

 • aici se încadrează și posesorii "care uită" la vedere în interiorul mașinii lucruri tentante, ca: genți tip "Diplomat", telefoane mobile, aparatură electronică, poșete de damă;

 • sunt situații în care autoturismele sunt lăsate descuiate și chiar cu cheile în contact ori, datorită unor defecțiuni sunt lăsate perioade îndelungate de timp în diferite locuri de unde pot fi tractate sau dezmembrate;

 • încrederea acordată de unii posesori de autovehicule față de persoane necunoscute;

 • nedotarea autoturismului cu dispozitiv antifurt;

 • nu trebuie uitat că orice sistem electronic de alarmare nu poate fi decât binevenit sau dacă nu trebuie folosit un sistem de blocare al ușilor cu chei neconvenționale.

Pentru prevenirea acestor evenimente nedorite, direcția de prevenire a criminalității recomandă posesorilor de autoturisme:

 • contactarea firmelor specializate în comercializarea și instalarea de sisteme de alarmare, antifurt, pe autoturisme, în vederea cumpărării unor asemenea sisteme care odată activate descurajează infractorii și realizează siguranța autoturismelor;

 • asigurarea autoturismelor prin încuierea ușilor;

 • a nu se lăsa în autoturism obiecte personale, și nici cele ale autoturismului, pentru că acestea pot fi folosite de infractori;

 • ca proprietarii de autoturisme atunci când părăsesc autoturismul, să nu lase la vedere, în interiorul acestora, obiecte de valoare care atrag interesul din partea hoților din autoturisme, exemplificând în acest sens: genți de voiaj, poșete, borsete, genți tip "Diplomat", aparatură electronică, etc.;

 • ca autoturismele să fie parcate numai în locuri bine iluminate, în locuri unde pot fi observate în permanență de către proprietari, nu în locuri dosnice, în locuri izolate din punct de vedere al traficului de persoane;

 • poansonarea roților autoturismelor în scopul identificării de către proprietar a acestora în cazul furturilor.

NU UITAȚI !!!

 

Spărgătorii vor profita de fiecare clipă care o manifestați prin neglijența în ceea ce privește siguranța autoturismului dumneavoastră, dar mai mult interes în protecția bunurilor ce le dețineți, vă scutește de neplăceri.

 

IMPORTANT:

Păstrați acasă actele și o fotografie a autovehiculului! În cazul când veți fi victima unui furt auto, aceste documente sunt extrem de utile poliției pentru căutarea și regăsirea rapidă a acestuia - inclusiv prin intermediul internetului.

 

Aveți încredere în experiența Poliției!!!

Veți beneficia întotdeauna de sprijinul nostru pentru protecția dumneavoastră și a bunurilor care le dețineți.

Apelul de urgență este 112.

 

ÎN PERIOADA ESTIVALĂ

Pe lângă confortul oferit de o călătorie cu autoturismul personal, pot apărea diferite probleme. Pentru a le evita, e bine să țineți cont de următoarele :

 • asigurați-vă de buna funcționare a autoturismului;

 • stabiliți cu exactitate traseul, prevăzând locurile de popas sau de staționare pe timpul nopții;

 • dacă traseul este mai lung, e bine să vă căutați cel puțin încă un partener de drum pentru a vă ajuta le nevoie;

 • alegeți locurile de parcare special amenajate sau zonele bine luminate și aflate la vedere;

 • dacă doriți să vă odihniți puțin nu opriți în locuri necunoscute și mai ales izolate;

 • căutați popasurile special amenajate în acest sens;

 • autoturismul nu trebuie părăsit dacă este încărcat cu bagaje sau are expuse la vedere obiecte care ar putea tenta (casetofon, genți, borsete, aparate foto, etc.);

 • indiferent de perioada pentru care părăsiți autovehiculul, nu uitați să conectați sistemul de alarmă;

 • fiți prudenți când vi se solicită ajutorul;

 • nu luați în mașină persoane necunoscute și mai ales pe timpul nopții;

 • când aveți sau când vi se semnalează vreo defecțiune tehnică, luați-vă toate măsurile de siguranță pe durata remedierii acesteia;

 • dacă pe traseu sesizați ceva suspect iar situația nu vă permite să interveniți, anunțați de îndată primul post de poliție întâlnit;

 • dacă părăsiți autoturismul, chiar și pentru scurt timp, nu lăsați cheile în contact, în încuietoarea portierei sau a portbagajului.

 

 

Automobilele second hand

Vânzarea- cumpărarea de automobile second hand

 

Achiziționarea de automobile second hand este o afacere atractivă datorită prețului scăzut, dar este în același timp și riscantă!

Haideți să vedem care sunt aceste riscuri și ce măsuri trebuie să ne luăm pentru limitarea acestora:

 • Riscul tehnic, este reprezentat de starea necorespunzătoare din punct de vedere tehnic a autovehiculului. Mulți din cei ce vând asemenea autoturisme știu să le „cosmetizeze” bine înainte, să ascundă aceste vicii tehnice și să dea astfel impresia că o mașină a fost bine întreținută și puțin rulată. Acest risc poate fi limitat prin prezența unui specialist auto în momentul achiziționării.

 • Riscul juridic este acela că mașina pe care doriți să o achiziționați ar putea să fi fost furată (din România sau din străinătate), seriile de identificare ale automobilului modificate iar actele falsificate.

 

Ce măsuri de precauție să ne luăm?

 

 • Când mergeți să cumpărați un autoturism solicitați vânzătorului să vă prezinte un act de identitate în original, precum și actele de identitate ale autoturismului tot în original (certificat de înmatriculare, carte de identitate);

 • Confruntați datele din actul de identitate al vânzătorului cu cele din actele de identitate ale autoturismului;

 • Este de preferat ca autoturismul să fie înmatriculat în România (numărul de înmatriculare să fie același cu cel din certificatul de înmatriculare, atenție la cifre sau la ordinea literelor, în special al unor litere ca „X”, „Y”, „W”, „K”);

 • Seriile înscrise (poansonate) pe motor, caroserie, șasiu trebuie să fie aceleași cu cele existente în cartea de identitate și certificatul de înmatriculare ale autoturismului (fiți foarte atenți la acestea pentru că pot fi modificate);

 

ATENȚIE!!!

Feriți-vă de așa-zisele „chilipiruri”, ofertele atractive ascund întotdeauna ceva.

 

Pentru o siguranță sporită în achiziționarea unui autoturism second hand primul pas pe care ar trebui să-l faceți ar fi ca împreună cu vânzătorul și autoturismul să vă deplasați la Registrul Auto Român unde după o prealabilă verificare în baza de date a autoturismelor furate vi se va elibera certificatul de autenticitate sau dovada de identificare a autoturismului; această etapă este una obligatorie la schimbarea proprietarului unui autovehicul și trebuie oricum parcursă. De aceea vă recomandăm ca înainte de încheierea actelor și plata prețului mașinii să efectuați această verificare.

 • Atenție la toate clauzele contractului pe care îl încheiați! (citiți în totalitate contractul cu atenție);

 • La încheierea contractului luați măsuri pentru a asigura și prezența a unu sau doi martori;

 

Cu ocazia înmatriculării autovehiculului în circulație acesta este verificat din nou în baza de date centrală a poliției.

 

Acte necesare pentru vânzarea-cumpărarea unui autoturism:

Hotărârea de Guvern nr. 85/2003

 

ART. 33

(1) Înmatricularea autovehiculului și a remorcii se face pe baza următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, care cuprinde și declarația acestuia, pe proprie răspundere, cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului;

b) fișa de înmatriculare, semnată, după caz, de actualul și de fostul proprietar, cu vizele care atestă plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;

c) cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", în original și în copie;

d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, în original și în copie;

e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

f) dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu excepția autovehiculelor noi, la prima înmatriculare;

g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României;

h) dovada de efectuare a formalităților vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanentă) sau temporar (pentru înmatricularea temporară), în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate;

i) dovada de plată a taxei de înmatriculare;

j) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;

k) dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu numere de înmatriculare;

l) dovada de identificare a vehiculului, eliberată de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cu excepția vehiculelor aflate la prima înmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, după caz.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copiile acestora.
(3) În cazul autovehiculului și remorcii de proveniență străină care nu sunt comercializate de agenți economici autorizați și care se înmatriculează pentru prima dată în România, se solicită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original. În cazul existenței unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificări prin structurile specializate ale poliției, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizații provizorii de circulație.

(4) Persoana juridică care solicită înmatricularea trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal.

 

ART. 47

(1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligați să solicite radierea din evidență a acestora, în termen de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;

b) la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competență a altei unități administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înmatriculat sau înregistrat;

c) la scoaterea definitivă din România a autovehiculului sau remorcii;

d) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public și dacă fac dovada că acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.

(2) În cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 90 de zile de la data înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului.

(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiază în baza ordonanței motivate a procurorului sau a încheierii instanței de judecată.

(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia dacă nu mai dorește să-l păstreze în circulație, cu condiția depozitării lui în alte spații decât cele aparținând domeniului public.

(5) Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condițiile prevăzute de lege, precum și vehiculul care a aparținut unei persoane juridice desființate și pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioadă mai mare de 3 ani.

(6) Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, administrației financiare competente, potrivit legii.

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române