Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obținerea certificatului de cazier judiciar

pentru înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari

 

 

 

 

Pentru persoane juridice

 

 

 

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, necesar înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, împuterniciții persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție/ Direcției Generale de Poliție a Municipiului București unde acestea au sediul social/sucursală/filială/punct de lucru.

 

 

 

 

Documentele necesare:

 1. Solicitare scrisă, semnată și ștampilată de conducerea societății, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naționalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;

 2. Chitanța de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON;

 3. Timbre fiscale în valoare de 2 RON;

 4. Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societății, care va depune cererea și va ridica certificatul – formular tipizat;

 5. Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie și original);

 6. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în copie și original).

 

Conform precizărilor Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie și Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

 • în numerar – la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului;

 • prin mandat poștal – la unitățile Companiei Naționale “Poșta Român㔠S.A.;

 • prin decontare bancar㠖 din contul propriu deschis la o instituție de credit din România.

 

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare și este valabil 6 luni de la data eliberării.

 

 

Pentru Persoane Fizice

 

 

 

 

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:

 1. buletinul/cartea de identitate/pașaportul, care atestă locul nașterii, domiciliul/ reședința solicitantului în mun. București;

 2. cererea tip, completată cu datele de stare civilă și semnată;

 3. timbre fiscale în valoare de 2 RON;

 4. dovada plății taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 RON;

 5. procură autentificată în condițiile art. 31 alin. 1 și 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Pentru cetățenii din Republica Moldova, procura notarială este valabilă fără apostilă, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;

(2) Toate documentele de la literele a) – f) vor fi prezentate în original;

(3) Documentele de la litera e) se vor reține în original dacă sunt emise doar pentru obținerea certificatelor de cazier judiciar; în cazul în care sunt emise și pentru alte scopuri, se va reține câte o copie a acestora, care se va atașa cererilor depuse.

 

 

Taxa de eliberare:

 

Conform precizărilor Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie și Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

 • în numerar – la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului;

 • prin mandat poștal – la unitățile Companiei Naționale “Poșta Român㔠S.A.;

 • prin decontare bancar㠖 din contul propriu deschis la o instituție de credit din România;

 

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române