Home Hartă site Coordonate de contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORUL EXPERTIZĂ GRAFICĂ ŞI TEHNICA DOCUMENTELOR

 

Grafoscopia judiciară reprezintă o ramură a ştiinţei criminalistice care studiază legităţile scrisului şi elaborează metodele examinării acestuia în vederea identificării persoanei, pe cale de expertiza. Ea se ocupă totodată cu cercetarea limbajului scris în scopul folosirii particularităţilor acestuia la stabilirea autorului unui text.

 

Denumite de specialişti şi dominante grafice aceste caracteristici sunt constituite din acele particularităţi specifice aspectului general al unui scris, formei acestuia. Pe baza lor este posibilă clasificarea cu exactitate a unui anumit tip de scris. De asemenea, acestea sunt elemente valoroase în descoperirea unui fals prin imitare sau deghizare, în care autorul se concentrează mai mult asupra modului de construcţie al literelor, scăpându-i caracteristicile sale generale proprii, care îi divulgă identitatea, aspect frecvent întâlnit în practica de specialitate.

 

 

 

 

Caracteristici particulare ale scrisului

 

Aparent, o literă sau alta pot avea aspect banal. De cele mai multe ori, însă, o analiză atentă va pune în evidenţă o mare densitate de trăsături care îi conferă semnului grafic respectiv un caracter complex. Pentru a sesiza toate aceste aspecte, semnul grafic respectiv va trebui să fie examinat din foarte multe puncte de vedere.

Acestea sunt de obicei prezentate separat în orice tratat de specialitate. Astfel, un mod de clasificare a unei litere are în vedere faptul dacă aceasta, ca aspect general, se apropie mai mult de aspectul caligrafic sau de cel tipografic. Un alt mijloc de definire a unei litere se referă la numărul şi forma trăsăturilor care o alcătuiesc.

Alte elemente care contribuie la individualizarea semnelor grafice le reprezintă trăsăturile de debut şi cele prin care se finalizează o literă. Acestea pot fi analizate din punct de vedere morfologic, din punct de vedere al plasamentului faţă de linia de bază a scrisului sau al poziţiei faţă de elementele respectivei litere.

 

 

 

I. Probleme care pot fi rezolvate prin expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice grafice şi de tehnica documentelor:

 

 • Identificarea persoanei după scrisul de mână;

 • Identificarea persoanei după semnătură;

 • Identificarea maşinii de scris;

 • Examinarea impresiunilor de ştampilă;

 

 • Stabilirea autenticităţii cărţilor de identitate ale persoanelor;

 

 

 • Stabilirea autenticităţii timbrului sec;

 

 • Stabilirea autenticităţii, a falsului ori a contrafacerii bancnotelor sau a altor instrumente de plată;

 

                                                   

 

 

 • Stabilirea autenticităţii, a falsului ori a contrafacerii cardurilor;

 

 • Stabilirea autenticităţii, a falsului ori a contrafacerii documentelor de transport şi de identitate a autovehiculelor;

 

 

 • Examinarea de reconstituire a documentelor distruse;

 

 

 • Analiza substanţelor scripturale;

 

 

 • Identificarea copiatoarelor folosite la falsificarea documentelor.

 

 

II. Dotarea tehnică:

 

 

 • Lupa dactiloscopică X3;

 • Stereomicroscop SMXX;

 • POLILIGHT – sursă de lumină cu lungime de undă variabilă cuprinsă între 350 şi 1000 nanometri;

 • FORAM 685-2 – Comparator spectral Raman.

 

Spectrologia Raman oferă suport judiciar ştiinţific printr-un dispozitiv adiţional pentru compararea substanţelor scripturale şi a fibrelor vopsite. Metoda este pretabilă situaţiilor în care sunt disponibile probele urmărite de material, iar substanţele chimice convenţionale sunt impracticabile. În particular, comparaţia directă a spectrului Raman poate oferi mijloace pentru determinarea deosebirilor dintre probe şi a provenienţei din aceeaşi sursă a acestora.

 

 

 

 

 • VSC 5000 – Comparator videospectral pentru examinarea documentelor, folosit la:

 • identificarea textelor acoperite;

 • stabilirea textelor adăugate, retuşate sau repasate;

 • identificarea textului iniţial executat anterior unor suprapuneri;

 • examinarea impresiunilor de ştampile prin juxtapunere şi prin suprapunere a imaginilor.

 • ajustarea contrastului vizual prin selectarea sursei de lumină specială şi alegerea spectrului de filtre;

 • măsurări şi comparaţii pentru detectarea micilor diferenţe dintre documente;

 • spectrometrie şi colorimetrie;

 • managementul studiilor de caz necesar pentru întocmirea raportului.

 

 • Din data de 1 iulie 2007 toate serviciile criminalistice judeţene beneficiază de ultima versiune a echipamentelor de examinare a documentelor Docubox Dragon.

 

 

Aceste echipamente sunt operaţionale atât din punct de vedere tehnic (instalare hardware şi software), cât şi în ceea ce priveşte training-ul personalului care utilizează aceste sisteme. Echipamentul Docubox Dragon funcţionează pe baza unei aplicaţii informatice şi este compus din:

 • unitatea centrală de examinare;

 • calculator cu o configuraţie de ultimă oră;

 • monitor TFT.

 

 

Acest echipament face posibilă examinarea documentelor în diferite lungimi de undă, în scopul identificării falsurilor şi contrafacerilor, verificării elementelor de siguranţă şi a modificărilor produse, cum ar fi adăugarea, ştergerea, repasarea sau acoperirea de text. Practic întreg ansamblul tehnicilor şi procedurilor de lucru existente în laboratorul de profil din cadrul Institutului de Criminalistică este disponibil la nivel naţional.

 

 

Site realizat de Centrul de Comunicatii si Informatica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane